Zwężenie płucne

Znalezione obrazy dla zapytania Zwężenie płucneZwężenie płucne (PS) może występować w izolacji lub jako część szerszej konstelacji defektów (takich jak tetralogia Fallota). Występuje w 10% wszystkich przypadków choroby niedokrwiennej serca i zwykle ma charakter zastawkowy, ale może również wpływać na zastawkę prawej komory i nadzaworową tętnicę płucną. Podobnie jak w przypadku BAV istnieje spektrum chorób; ciężka choroba jest najczęściej interweniowana w dzieciństwie, zwykle z walwuloplastyczką balonową. PS pod- i suprawaczyniowe są zwykle niezgodne z licencjonowaniem załogi statku powietrznego; ten pierwszy zwykle wiąże się z dodatkowym CHD, a drugi z wieloma zwężeniami w całym drzewie płucnym. Progresja bardziej łagodnych postaci choroby nie jest rzadkością. Jednakże często może pozostawać bezobjawowa, nawet przy znaczącej chorobie, z szokiem skurczowym, najczęściej stwierdzanym podczas lotu samolotem.

[patrz też: przetrząsarko zgrabiarka, rozdrabniacz uniwersalny, ursus koszalin ]