Wirus zapalenia wątroby typu C a wrodzone i adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne: opowieść o koewolucji i współistnieniu ad 9

Środki przeciwwirusowe mogą także umożliwiać testowanie hipotez, że wrodzona odpowiedź immunologiczna wzrasta, gdy przywracane są sygnały TLR3 i RIG-I (S22) i że adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne zwiększają się, gdy obciążenie wirusem jest zmniejszone i jest zapewniona reszta z przewlekłej stymulacji antygenem. Strategię tę można potencjalnie połączyć z późniejszymi szczepieniami terapeutycznymi, aby nie tylko oczyścić HCV, ale także przywrócić długoterminową ochronę immunologiczną. Przyszłe kierunki Odpowiedź immunologiczna gospodarza odgrywa wyjątkową rolę w zakażeniu HCV, ponieważ może przyczynić się nie tylko do klirensu wirusa, aw niektórych przypadkach do odporności ochronnej, ale także do uszkodzenia wątroby. HCV równoważy to równanie przez osłabienie zarówno wrodzonych, jak i adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych, tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo klirensu wirusa, jak również stopnia uszkodzenia wątroby za pośrednictwem układu immunologicznego i umożliwiając współistnienie zarówno wirusa, jak i gospodarza. HCV nieustannie optymalizuje ten proces u każdego osobnika, o czym świadczy pojawienie się wirusowych mutantów ucieczkowych, które zakłócają wiele aspektów skutecznej odpowiedzi komórek T i B. Kluczowe pytania dotyczące przyszłych badań pozostają w prawie każdym aspekcie odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Dlaczego terapia egzogennym IFN pośredniczy w usuwaniu HCV, podczas gdy produkcja endogennych IFN nie działa. W jaki sposób modulacja wrodzonych odpowiedzi immunologicznych przez HCV wpływa na jakość adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Czy HCV wpływa i prawdopodobnie opóźnia startowanie komórek T i B. Czy HCV przeszkadza w rekrutacji różnych komórek odpornościowych, w szczególności cząsteczek takich jak integryny, chemokiny i względne receptory zaangażowane w zwijanie i migrację różnych populacji komórek odpornościowych. Dlaczego upośledzone są tylko odpowiedzi komórek T specyficzne wobec HCV, podczas gdy odpowiedzi immunologiczne na inne patogeny pozostają nienaruszone. Mamy nadzieję, że ostatnie postępy w opracowywaniu modeli infekcji in vitro oraz w naszym zrozumieniu kompleksu receptora HCV doprowadzą do opracowania modeli małych zwierząt, aby umożliwić ocenę leków przeciwwirusowych, przeciwciał neutralizujących i immunoterapii. Materiały uzupełniające Przegląd danych uzupełniających Prace te były wspierane przez wewnętrzny program badawczy Narodowego Instytutu Cukrzycy i Chorób Trawienno-Nerek, NIH. Uwaga: Referencje S1. S24 są dostępne online w tym artykule; doi: 10.1172 / JCI39133DS1 Przypisy Konflikt interesów: Autor zadeklarował brak konfliktu interesów. Zastosowano niestandardowe skróty: ALT, aminotransferaza alaninowa; cDC, konwencjonalny DC; IPS-1, IFN-. białko stymulatora promotora; IRF, czynnik regulujący IFN; ISG, gen stymulowany IFN; ISGF3, czynnik ISG 3; 2-5. OAS, 2. -5. syntetaza oligoadenylowa; PD-1, zaprogramowana śmierć. 1; pDC, plazmacytoid DC; PKR, kinaza białkowa R; RIG-I, gen indukowalny I kwasu retinowego; TRIF, Toll. Adaptor domeny domeny IL-1 zawierający indukujący IFN-y; UTR, region nieprzetłumaczony. Informacje referencyjne: J. Clin. Invest.119: 1745. 1754 (2009). doi: 10,1172 / JCI39133.
[podobne: testy z pierwszej pomocy, rehabilitacja po złamaniu szyjki kości udowej, nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym ]
[hasła pokrewne: czy pasujemy do siebie test, okulistyka ceglana katowice, prawo wykonywania zawodu lekarza ]