Przetrwały przewód tętniczy

Znalezione obrazy dla zapytania Przetrwały przewód tętniczyPrzetrwały przewód tętniczy (PDA) zwykle rozpoznaje się we wczesnym okresie życia i jest zamknięty farmakologicznie (z ibuprofenem lub indometacyną), z podwiązaniem chirurgicznym lub przezskórnym urządzeniem zamykającym. PDA może być związane z BAV, stwardnieniem podkorowym, PS i chorobą korzeniową aorty, które należy wykluczyć przed wykonaniem zamknięcia PDA. Czasami PDA, które zostały zamknięte wcześnie w dzieciństwie, rekanalizują się, gdy człowiek rośnie. W wieku dorosłym dalsza rekanalizacja jest mało prawdopodobna.

Jeśli PDA jest mały i nieleczony, nieprawidłową fizjologię rzadko obserwuje się u dorosłych. Rzadko wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zapalenia wsierdzia i rzadko może powodować nadciśnienie płucne, czasem rozwijając się powoli przez wiele lat. Może to objawiać się jako kołatanie serca wtórne do poszerzenia prawego przedsionka, duszności podczas wysiłku lub niedotlenienia. Nadciśnienie płucne zwykle wiąże się z ograniczeniem uprawnień do lotu lub uziemieniem.
[hasła pokrewne: ursus 8014, nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym, rehabilitacja po złamaniu szyjki kości udowej ]