Dwupłatkowa choroba zastawki aortalnej i koarktacja

Znalezione obrazy dla zapytania Choroba zastawki aortalnejChoroba zastawki aortalnej (BAV) jest najczęstszą postacią choroby wieńcowej z przewagą około 1%. Często jest bezobjawowa w dzieciństwie i występuje przypadkowo w wieku dorosłym – to jest skurczowy szmer znaleziony u osób poddawannym okresowym badaniom lekarskim (PME). Co ważne, choroba BAV wiąże się z poszerzeniem aorty wstępującej i koarktacją aorty. Zwężenie nad- i podortalne często wiąże się z bardziej złożoną chorobą wieńcową, która sama w sobie może być dyskwalifikująca.

Wrodzony BAV obejmuje szeroki zakres patologii. Rozwój i szybkość progresji zwężenia, niedomykalności i aortopatii związanej z BAV jest zmienny, więc pacjent z BAV będzie wymagać okresowej obserwacji większej niż jest to ogólnie zalecane klinicznie. Brak indywidualnej przewidywalności progresji choroby BAV i związane z tym ryzyko zapalenia wsierdzia oznaczają, że wielu pracodawców nie zatrudniałoby pracownika o znanej chorobie BAV. U osób z aortopatią interwencja chirurgiczna może być konieczna, jeśli rozszerzająca się aorta jest poszerzona.
[patrz też: ursus 11054, ursus 8014h, przetrząsaczo zgrabiarka ]